Friday , 19 January 2018
Home » Tag Archives: ถมดิน

Tag Archives: ถมดิน

การถมดิน เพื่อปลูกพืชไร่ รู้ไว้เป็นประโยชน์

ในการปรับปรุงหน้าดิน ถมดินหรือองค์ประกอบในดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกนั้น เราจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามพืชแต่ละชนิด และวิธีที่เราใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือ

ผลงานรับถมที่ (1)

  1. ขุดคูหรือร่องน้ำไว้รอบๆบริเวณที่ต้องการปลูกพืช เมื่อฝนตกน้ำก็จะไปขังอยู่มนคูหรือร่องน้ำแทน ทำให้น้ำไม้ท่วมพืชที่เราเพาะปลูกอยู่ นอกจากนี้เรายังสามารถสูบน้ำในส่วนนี้ออกไปได้หรือจะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ก็ได้เช่นกัน
  2. รับถมดินให้สูงขึ้นกว่าระดับที่น้ำท่วมถึง ซึ่งการถมที่แบบนี้มักจะต้องถมให้กว้างบริเวณที่จะปลูกพืชเล็กน้อย เพราะดินจะต้องรับน้ำไว้ด้วยในระหว่างที่ปลูกพืช หากดินมีน้อยเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาดินทรุดตัวได้ด้วย

อย่างไรก็ตามดินที่เรามักจะนำมาถมที่ดินนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 5 ประเภทดังนี้คือ

  1. ดินชั้นบนหรือหน้าดิน เป็นดินที่ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 6-8 นิ้ว มีสีดำเข้ม มีอินทรียวัตถุสูงและมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่มาก เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม แต่ข้อเสียของดินประเภทนี้คือ มักจะเป็นกรด และสามารถแก้ไขได้โดยการใส่ปูนขาวหรือปูนมาร์ลลงในดินนั่นเอง
  2. ดินชั้นล่าง จะมีสีจางกว่าดินชั้นบน ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่น้อยกว่าดินชั้นบน และมักเป็นดินที่มีกรดจัด ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช นอกจากนี้มีอลูมิเนียมซึ่งเป็นพิษกับพืชด้วย หากต้องการนำมาใช้ในการเพาะปลูกจะต้องทำการปรับสภาพดินก่อน
  3. ดินเลนตามท่องร่องสวน เป็นดินที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะปลูกพืช เพราะมักจะมีเศษพืชและสัตว์เน่าเปื่อยอยู่จึงมีแร่ธาตุเป็นจำนวนมาก เมื่อนำมาใช้ก็สามารถปลูกพืชได้เลยโดยไม่ต้องปรับสภาพก่อน
  4. ดินที่เหลือจากสิ่งก่อสร้าง ปกติแล้วดินประเภทนี้จะพื้นที่แน่นไม่ยุบตัวเท่าไหร่ แต่จะปลูกพืชไม่ค่อยขึ้น คนจึงนิยมใช้ดินประเภทนี้เพื่อถมที่ในชั้นล่างแล้วถมทับด้วยดินชั้นบนอีกทีประมาณ 50 เซนติเมตร
  5. ทรายละเอียด เป็นดินที่ไม่เหมาะสำหรับการเกษตรเลย มีแร่ธาตุของพืชต่ำมากจนแทบไม่มีและยังไม่กักเก็บน้ำไว้ในดินอีกด้วย

Read More »